Registratie / lidmaatschap

Het kantoor is aangesloten bij diverse organisaties en instanties. Deze bieden u een waarborg voor deskundige, integere en betrouwbare advisering.

Autoriteit Financiële Markten

De Wet financiële dienstverlening stelt hoge eisen op het gebied van vakbekwaamheid, integriteit, financiële betrouwbaarheid en transparantie. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt namens de wetgever toezicht op alle financiële dienstverleners in Nederland. De VerzekeRon is geregistreerd bij de AFM onder nummer12018164. De AFM houdt een register bij van alle vergunninghouders. Deze is in te zien via www.afm.nl

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is bedoeld om u, als consument, één loket te bieden voor de beslechting van (dreigende) conflicten met financiële dienstverleners. U kunt hierbij denken aan de productgroepen beleggingen, verzekeringen, hypotheken, kredieten, overige bankproducten en gemengde producten. De VerzekeRon is aangesloten bij KiFiD onder nummer 300.013176

Kamer van Koophandel

De VerzekeRon is in geschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24440547

 


 

Kantoor:
De VerzekeRon
Vlietzicht 32
3319 WJ Dordrecht

  Telefoon : 078-6212076
  Mobiel : 06-20915872
  E-mail : info@deverzekeron.nl

Bereikbaarheid >

 

 

Design & Website: Centreos 2017